Undervisningsbeskrivelse

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

 

Termin og skoleår

Efterår 2005

Institution

Helsinge Gymnasium. Østergade 52, 3200 Helsinge. Tlf. 48798410. www.helsingegymnasium.dk.

Uddannelse

stx

Fag og niveau

Dansk. Grundforløb.

Lærer(e)

MN

Holdbetegnelse

1b

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
-
overordnede titler på de gennemførte undervisningsforløb

 

Titel 1

Narrativitet: Mundtlighed og noveller.

Titel 2

Nye medier fortæller: et medie og web-baseret undervisningsforløb

Titel 3

Tal dansk.

Titel 4

Mytemotiver.

Titel 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

Titel 1

 

Narrativitet: Mundtlighed og noveller

Indhold

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:

 

Primærtekster:

P4-teksten

Per Højholt: Gittes Monolog om strøget

Ung mand fra Rønne (cd-rom med talt sprog)

Dreng, 17 år, fra Allinge

Raptekst:Jernskjorten

H.C. Andersen: Klokken

Peter Seeberg: Braget

Boccacio: Basilikumkrukken (1350)

Ernest Hemingway: Bjerge som hvide elefanter (1927)

Anders Bodelsen: Drivhuset (1927)

Ib Lucas: Forbrug (1981)

 

Sekundærlitteratur:

Mundtligt sprog fra A til Z

Henrik Poulsen: Grundbog i dansk:. Mundtligt og skriftligt sprog. s. 98ff

 

Udleverede ark om mundtligt vs. skriftligt sprog:

Narrativitet

Narrativ og novelle

Narrativer og novelle

Den klassiske novelle

Fra: Arild: To verdner.

Omfang

 

Anvendt uddannelsestid:

Særlige fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression:

Didaktisk formål:

en undersøgelse af forholdet mellem mundtligt sprog (narrativen) og skriftsprog (fortællingen og novellen)

Dette er foretaget ved en beskæftigelse med mundtlige hverdagsfortællinger, såvel receptivt som produktivt, over for skriftlige professionelle fortællinger med særligt henblik på novellen.

Faglige mål:

at kunne identificere væsentlige forskelle på mundtligt og skriftligt sprog

at kunne formulere sig korrekt skriftligt

at kende og kunne bruge en enkel novelledefinition (enstrenget begivenhed der ændrer/vælter en given orden, begrænset tid, miljø, persongalleri)

at kunne identificere de 4 overordnede fortællerpositioner.

Progression:

Mundtligt: fra korte mundtlige narrativer til komplekse noveller

Skriftligt: referat, egen novelle, analyse af novelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

 

Lytteøvelser, gruppearbejde, skriftlige omskrivninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

Titel 2

 

Nye medier fortæller: Sproget,  novellefilmen og de interaktive medier. Et web-baseret forløb.

Indhold

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple

rende stof

 

Primærtekster:

Rod i sproget:

Pia Juul: Min farfars hus

Benny Andersen: Udsigt i kikkert

Oncotype, Morten Schjødt: Switching

Lotte Svendsen: Royal Blues

 

Sekundærtekster:

Når nye medier fortæller: s.79ff Switching

Dansk i erhvervsuddannelserne: Novelle og kortfilm s. 142-144 Om Royal Blues bl.a

Babelstårnet

16 Filmtidsskrift: Cirkelslutning – om den interaktive fortælling. Af Ove Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang

 

Anvendt uddannelsestid

Særlige fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Kompetencer:

at kunne navigere i det virtuelle rum med sproget og fortællingen som omdrejningspunkt for derved at udvikle tekstkompetence.

  • eleven kommunikerer refleksioner om tekster til ukendte, hvilket kan bevirke en udadvendt og autonom kommunikationssituation
  • eleven i et web-baseret tekstarbejde møder nye fortolkningsrum, hvor begrebet klassens tekst, lærerens fortolkning, ”den bedste fortolkning” opløses til fordel for mere spontant og ”events” orienterede fortolkningsfællesskaber med jævnaldrende, ukendte tekstlæsere
  • eleven udfordres på sin forventning til læremidlet som genre, idet læremidlet har et andet format end den velkendte lærebog

Fagligt mål:

at kunne anvende sproget og det indlærte fra AP (Babelstårnet) som indgang til det litterære og filmiske

at kunne skabe et narrativt forløb i et interaktivt univers

at kunne skabe handlingsforløb og strukturer i interaktive loops uden en traditionel ”slutning” med beretttermodellen som navigationsredskab.

* elever udvikler, udtrykker og reflekterer over et tekstarbejde der  involverer en eksperimenterende teksttype i en kommunikationsform, som de i stor stil betjener sig af i både formelle og uformelle læringsrum (e-mail, chat, videoscreening)

Progression:

Fra sproglige analyser af mindst to digte (Min farfars hus og Udsigt i kikkert) i det interaktive medium: Rod i sproget til arbejde i tre-mandsgrupper med Switching.  Eleven opfordres i Switching til at gennemgå en bevægelse fra bruger til tekstfortolker, hvilket pirrer til deres genreforventninger og til deres forestillinger om narrativitet mere generelt. Ydermere lægger Switching op til arbejde med forskellige narrativer, idet hyperteksten giver mulighed for at skabe personkarakteristikker og forskellige narrative forløb. Målet er her at bringe eleverne til diskussion og vurdering af hvilke valg de har truffet undervejs omkring tekstens udformning og hvilke analyser og fortolkninger det har ført frem til.

Med udgangspunkt i dagbogsgenren satte dette eleverne i stand til at sammenligne deres film, deres personkarakteristikker, den personudvikling, der sker undervejs

 

Skriftlig progression:

Imitatio af Min farfars hus

Dagbogsskrivning på grundlag af Switching med selvvalgt person. Oplæsning og diskussion af fortolkning i klassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

 

Individuelt og gruppebaseret virtuelt forløb med dagbogsskrivning over selvvalgt person i en hypertekst.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

Titel 3

 

Tal dansk!

Indhold

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

 

Primærtekster:

Henrik Poulsen: Grundbogen s. 111ff: At tale- sproget på tungen.

Karen Thygsen: Sprogets veje Retorik s. 197ff

Beck og Beck:: Kommunikation og retorik Gyldendals Studiebog  s. 102

 

 

 

 

 

 

 

Omfang

 

Anvendt uddannelsestid

Særlige fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression:

Kompetencer:

mundtlig fremlæggelse og argumentation

Fagligt mål:

  • fremlægge et materiale med huskekort
  • identificere og anvende appelformerne logos, pathos og ethos
  • at kunne vurdere et belæg i en argumentation

Progression:

Fra individuelle elevforedrag om egen slægt til praktisk anvendelse i AT5: Skabelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

Titel 4

 

Mytemotiver

Bemærk: dette fører over i AT 5, Skabelse. det er ikke afsluttet

Indhold

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Primærlitteratur:

Ib Lucas: Lystfisker (1883)

Naja Marie Aidt: Som englene flyver (1993)

Helle Helle: Fasaner (1996)

Johan Borgen: Paradisets Have (1937)

 

Sekundærlitteratur:

Kong Ødipus

Ikaros

Theseus og labyrinthen

1. Mosebog

Solveig Bennike: Faglige Forbindelser i dansk:

Myter, sagn og eventyr: s. 78ff

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang

 

Anvendt uddannelsestid

Særlige fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

 

Fagligt mål:

den mundtlige fortælling

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

Titel 5

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet

Indhold

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang

 

Anvendt uddannelsestid

Særlige fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde